Sunday, October 30, 2011

Slater Young Photo Gallery - Pictures of Jan Slater

Jan Slater Young, aka Slater Young, enters the “Pinoy Big Brother: Unlimited” house on Saturday, October 29. Slater will be competing with other 13 housemates to win the grand prize.

Birthday - December 19, 1987

About Jan Slater Young
Ang Hot-Shot Engineer ng Cebu

Biography
Isang competitive shooter at varsity table tennis player, si Slater ay umaasang makahanap ng panibagong adventure sa kanyang pagpasok sa Bahay ni Kuya. “I work for my dad. I’m an engineer,” proud na banggit ni Slater. Panganay sa apat na magkakapatid, umaasa si Slater na magamit ang kanyang pagiging kuya sa pamumuno sa mga housemates. “I usually get along with everyone. Hopefully I get along well.

Gender: Male

Personal Information
Age: 24
Nationality: Filipino
Occupation: Civil engineer

Slater Young Photo Gallery - Pictures of Jan Slater

Sponsors

Recent Entries